Skuggbilder

Gör en affisch med Klubb Gatans Rum! Denna övning har tema skuggbilder och normer.

 • 1. DET FÖRDOLDA

  Skuggbilder är ett klassiskt grepp att ta till för att peka på det fördolda. I skuggbilden kan det bakomliggande komma fram, och inre faktorer synliggöras. En skugga speglar vad vi ser när ljuset ligger på.

 • 2. RUMSLIGHET

  Att skapa en rumslighet i bilden berättar mer för betraktaren. Var träder skuggan fram? Olika färger sänder olika signaler, liksom det råenkla/det detaljerade ger olika uttryck.

 • 3. NORMER

  Normer är ju så normaliserade att de knappt syns, men om en sätter ljus på dem kommer de fram. Denna bild är tänkt att belysa den urbana normen och längtan efter ett liv utanför staden.

  Vilka normer ser du i samhället?

 • 4. UTANFÖR OCH INNANFÖR RAMEN

  Om vi ser normer som en ram kan vi hålla oss innanför den eller gå utanför den. I exemplet ser du hur motivet tränger sig ut ur ramen (grön markering). Motivet bryter normen.

 • 5. RIKTNINGAR

  Tankebubblorna/längtan, sipprar ut ur ramen/normen, medan rökmolnen från skuggan/drömmen om huset i skogen letar sig in i ramen/normen. Formen på rök och tankebubblor är lika och symboliserar det drömska.

 • 6. SKUGGANS STORLEK

  Hur skuggan faller beror på varifrån ljuset kommer. Här kommer månens ljus bakifrån och gör skuggorna stora, så pass att de tränger utanför ramen. Perspektivet gör att det vi ser i skuggan får större betydelse än de objekt som är belysta i bilden.

 • 7. GÖR EN SKUGGAFFISCH!

  Vilka normer vill du belysa? Vad gömmer sig i normernas fördolda? Skapa en affisch utifrån en skuggbild! Om du vill jobba med text kan du testa att skriva till våra exempelbilder. Vilken text skulle kunna tillföra något?

  Skicka gärna in din affisch till gatansrum@gmail.com så publicerar vi den på gatansrum.se.