Kom igång och skapa

Workshop i screentryck. Vi förbereder fotoscreen

Klubb Gatans Rum med övningar

Klubb Gatans Rum är ett koncept med affischövningar som vi har tagit fram för att komma igång och uttrycka sig genom affischkonst, oavsett hur mycket erfarenhet en har av att skapa i bild. En gång i månaden publicerar vi en ny övning som i text och bild visar steg för steg hur en affisch kan byggas upp med olika material och metoder. Alla som gör en affisch utifrån våra klubbövningar är välkomna att skicka in dem till oss på via formuläret på den här sidan.

Affischworkshop med film

När Gatans Rum bjuder in en konstnär att medverka på en affischworkshop så ber vi konstnären att presentera sin skapandeprocess och vad som ger inspiration. Under denna rubrik hittar du små filmer där du kan låta dig inspireras av olika sätt att tänka och att skapa en affisch.

Affischen som röst

Under våren 2021 så kommer vi att färdigställa och trycka ett inspirationsmaterial som består av en mapp i A3 storlek som innehåller 20 blad med affischer av olika konstnärer. På baksidan av varje affisch så finns det en specialanpassad övning och det kommer också att finnas en studiehandledning. Du kommer att kunna köpa Affischen som röst eller att läsa den här under denna rubrik.

Appen Gatans Rum

Vi ser fram emot att under tidig vår kunna presentera vår egen app som är ett digitalt verktyg för att skapa en affisch.