Skicka in din affisch

Bildstorlek

Din fil ska vara 1000px bredd x 1500px höjd, 72dpi och i RGB-färg.

Filnamn

Använd ditt namn och affischens titel som filnamn (Lars Larsson - Min snygga affisch.jpg).

Filformat

Ditt filformat måste vara *.jpg och filstorleken ska vara under 1,5 MB


Villkor

Jag samtycker till att mina personuppgifter lagras och hanteras av Gatans Rum enligt dataskyddsförordningen för att Gatans Rum ska kunna använda dem vid publicering av min affisch.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på gatansrum@gmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Alla inlämnade affischer måste vara originalverk. De får inte innehålla något material som skyddas av upphovsrätten. Alla frågor som rör upphovsrätten till affischen är deltagarens ansvar. Gatans Rum kommer inte att hållas ansvarig för brott mot äganderätten. Alla inlämnade affischer kommer att ingå i Gatans Rums arkiv. Gatans Rum har rätt att ställa ut och publicera affischerna. Deltagaren behåller full äganderätt till sitt verk. 

Skapa afffischer - Klubb gatans rum