Gatans Rum på Schools Out 2019

GATANS RUM AFFISCHMUSEUM

Gatans Rum Affischmuseum är ett digitalt museum och en plattform för skapande genom den konstnärliga affischen – ett demokratiprojekt där varje röst är viktig. Vi vänder oss särskilt till unga och unga vuxna för att vi vet att konstnärligt skapande ger mod att våga uttrycka sig själv och sina tankar. Världen och framtiden behöver de ungas berättelser och engagemang för att skapa nödvändig förändring. Vårt museum samlar och visar affischer som skapats i Gatans Rums redaktioner eller som skickats in till oss. Genom att också visa nutida affischer och historiska affischer parallellt skapas intressanta sammanhang. Gatans Rum är ett digitalt museum och det ger oss möjlighet att visa affischer från världens alla hörn, från stad och landsbygd och att bygga länkar till skapande sammanhang.

Affischerna berättar om oss som människor och om världen. Affischens plats är där människorna finns och den vill berätta om något viktigt, just nu och just här. Den är ett tidsdokument vars budskap kan ses olika beroende på tid och sammanhang. Affischen är en spegel av nu och då.

Vad gör en bild till en affisch

En affisch har ofta ett aktuellt budskap där bild och text samverkar. Den ska snabbt fånga betraktarens uppmärksamhet även på avstånd och är därför ofta en kraftfull röst som tar plats i det offentliga rummet. Affischen görs i en upplaga och kan vara handgjord eller tryckt med olika trycktekniker. Det intressanta med en affisch är att trots att den kan ha en tydlig avsändare så har den ingen ägare väl uppsatt ute i det fria.

Om oss

Gatans Rum Affischmuseum startade hösten 2018 som ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden med Söderhamns konstförening som projektägare.

Vi som arbetar i projektet är

Ragnhild Sandelius Brodow
Projektledare
Samordnare och utvecklar projektet konstnärligt och pedagogiskt

Ingrid bergström Nilsson
Verksamhetsutvecklare
Ansvarig för sociala media och utvecklar projektet konstnärligt och pedagogiskt

Louise Johansson
Grafisk formgivare för informations- och inspirationsmaterial

Lotta Svensson
Verksamhetsutvecklare
Sakkunnig i ungdoms och landsbygdsfrågor och författare till projektets informationsskrift