Rolando Perez

Rolando Perez har varit yrkesverksam inom konsten i 35 år. Han arbetar med illustration, grafik, skrapkartong, skulptur och installationer. Rolando Pérez föddes i Chile år 1947 där han redan som barn fann konsten och visste mycket tidigt att det var det han skulle arbeta med. Han utbildade sig som bildlärare vid Konsthögskolan i Santiago mellan åren 1969-1973. Rolando var politiskt engagerad och tvingades fly efter militärkuppen i september 1973. Han flyttade till Argentina och sedan till Sverige där han fortsatte sin utbildning vid Konstfack i Stockholm mellan åren 1976-1980. Sedan dess har han arbetat som konstnär och konstpedagog. Rolando bor och arbetar i Södertälje. Mer om Rolando på hans hemsida www.rolandoperez.se