Norra staden i Söderhamn

Här är de affischer som skapades under den affischdialog som Gatans Rum höll åt Söderhamns Kommun för framtagandet av ett nytt planprogram för området Norra staden. Läs mer om affischdialogen här.