NÄTVERKET på Discord

NÄTVERKET för: ny offentlig konst är en drop in-kurs online och ett nätverk för inspiration till skapande i det offentliga rummet. NÄTVERKET arbetar utifrån principen each-one-teach-one där kursinnehållet styrs av vad deltagarna vill lära sig och vad de eventuellt vill lära ut till andra.

Bli en del av NÄTVERKET för: ny offentlig konst och gå med i vår server på Discord genom att klicka här! På Discord finner du all aktuell information om NÄTVERKET och där kan du inspireras av och kommunicera med personer som liksom du är intresserade av ny offentlig konst. Där har vi även öppna träffar mellan våra workshoptillfällen med möjlighet till uppföljning, stöd, pepp och påverkan gällande NÄTVERKETs innehåll.

NÄTVERKET för: ny offentlig konst presenteras av Riksförbundet Sveriges konstföreningar, Gatans Rum och Streetcorner. Projektet finansieras av Kulturrådet.