Liquid Linköping Queer Identity

Här samlas de affischer som skapas hos Liquid Linköping Queer Identity, som är en av Gatans Rums redaktioner.