Bild och poesi

Gör en poesiaffisch med Klubb Gatans Rum!
 • 1. Läs eller skriv poesi!

  Välj en dikt som väcker känslor hos dig, skriven av dig själv eller av någon annan. I detta exempel utgår vi från dikten "Morgonrodnad" ur Yolanda Bohms bok Ikon.

 • 2. Skapa en känslobakgrund

  Utgå från känslan du fått av den dikt du valt. Skapa en abstrakt bakgrund till din poesiaffisch som speglar känslan. Använd vilka färger och texturer/material du vill. Följande exempel visar en metod med vattenfärg, pensel och vått papper:

 • 2.1 Vått i vått

  Blöt ned ett pappersark med hjälp av en blomspruta eller pensel så att pappret täcks av vatten. Ta sedan upp färg med en våt pensel och lägg färg på det våta pappret. Använd kulörer som du tycker speglar din känsla för poesin du valt.

 • 2.2 EXPERIMENTERA DIG FRAM

  Prova färgkombinationer och fundera över hur du vill gestalta känslan. Gör gärna flera olika bakgrunder så du får testa dig fram. Lek med färgen! Du kan t ex blåsa eller luta på pappret så att färgen rinner, eller droppa i mer vatten i färgen. 

 • 2.3 Torka pappret

  Låt pappret torka. Om du vill kan du hjälpa torkprocessen på traven med hushållspapper. Eventuellt kan pappret behöva pressas mellan böcker efter att det har torkat.

 • 3. addera text

  När känslobakgrunden är klar ska du lägga till text. Det kan vara hela dikten eller någon rad ur den. I exemplet har vi klippt ut tidningsbokstäver. Fundera på hur placeringen av orden kan spegla textens innehåll.

 • 4. proportioner

  Jämför texten i den röda bilden och i den blå. Den röda är gjord i formatet A6 och den blå i formatet A5. Tidningsbokstäverna tar därför olika stor plats i bilderna. Fundera över hur stor du vill att texten ska vara i proportion till bakgrunden.

 • 5. redigera bilden

  Fotografera av/scanna in din bild och redigera den i en app/ett bildredigeringsprogram om du vill. Här har vi dragit upp kontrast och mättnad.

 • 6. ange källan

  Vi har även lagt till text som beskriver varifrån citatet kommer. Om möjligt: fråga gärna den berörda poeten om lov att använda texten. När din affisch är klar får du gärna skicka in den till Gatans Rum till mailadressen gatansrum@gmail.com!