Biblioteket och Kulturskolan i Bredäng

I ett samarbete mellan Kulturskolan och biblioteket i Bredäng, Stockholm har affischworkshops hållits under våren 2022 med Barnkonventionens artiklar som tema. Affischerna har skapats med barnkonventionens artiklar som inspiration och med metoder från Gatans Rum.